Kaos_vinterväg

Hänsyn och sånt

  Sen ett par månader tillbaka kan jag titulera mig ”pendlare”. Att åka kollektivt är ett ämne de flesta har en åsikt om, oavsett om de någonsin åkt med allmänna fördmedel eller inte. Själv tycker jag fördelarna överväger nackdelarna – uppenbarligen, eftersom jag pendlar… Men idag är det en sak jag vill ta upp: hänsyn och allmänt […]